Translucentne samolepilne print folije - - VIDAL trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.